Kategorie

Szukaj

10 pytań o prostą spółkę akcyjną

1 lipca 2021 r. do obiegu trafiła nowa spółka kapitałowa, która została wprowadzona na skutek zmian w Kodeksie Spółek Handlowych. Nowym rodzajem spółki jest Prosta Spółka Akcyjna (PSA).

Przygotowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej w formie przystępnych pytań i odpowiedzi.

1. Czym jest Prosta Spółka Akcyjna?

To nowa w polskim prawie forma prowadzenia działalności gospodarczej, która ma łączyć cechy spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. PSA to spółka kapitałowa czy osobowa?

Prosta Spółka Akcyjna wchodzi w skład spółek kapitałowych obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej.

Jedynie dla przypomnienia - spółki dzielimy na:
- kapitałowe (sp. z o.o. i spółka akcyjna);
- osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna).

3. Kto powinien myśleć o działalności w formie Prostej Spółki Akcyjnej?

PSA w swym założeniu służyć ma głównie mniejszym przedsiębiorcom i start-up'om.

Przemawia za tym prosta konstrukcja, brak wymogu angażowania znacznych nakładów pieniężnych i skrócony czasu związany z jej powołaniem.
Z drugiej strony, PSA zapewni wydzielenie jej od osoby założyciela, będzie posiadać odrębny majątek i pozwoli na wyłączenie odpowiedzialności wspólników za działania samej spółki (z wyjątkami). Dodatkowo, Prosta Spółka Akcyjna może pozyskiwać zewnętrzny kapitał na dalszy rozwój w zamian na przykład za wyemitowanie nowych akcji dla inwestorów.

4. Czy Prosta Spółka Akcyjna posiada odrębna osobowość prawną?

Prosta Spółka Akcyjna posiada własną osobowość prawną tak samo jak pozostałe spółki kapitałowe. Oznacza to, że PSA (a nie np. jej założyciele) będzie mogła być np. stroną umów i to PSA będą przysługiwać wynikające z niej prawa i obowiązki.

5. Jaki minimalny kapitał akcyjny (kapitał zakładowy)?

Kodeks Spółek Handlowych posługuje się pojęciem "kapitał akcyjny" zamiast stosowanego w przypadku spółki akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pojęcia "kapitał zakładowy".

Minimalny kapitał akcyjny (kapitał zakładowy) dla Prostej Spółki Akcyjnej wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

6. W jaki sposób można założyć PSA?

Spółkę można powołać do życia na dwa sposoby:
- tradycyjny sposób (papierowa umowa sporządzona przy udziale notariusza) albo
- na specjalnej stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości czyli przez tzw. system S24.

Jeżeli zdecydujemy się na tą drugą formę, PSA będzie można zarejestrować nawet w przeciągu 24 godzin.

7. Czy PSA musi posiadać Radę Nadzorczą?

Nie. Prosta Spółka Akcyjna nie musi powoływać Rady Nadzorczej.

8. W jaki sposób można zlikwidować PSA?

Likwidacja PSA ma być uproszczona dlatego m.in. skrócono czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji. Można również rozwiązać spółkę bez jej likwidacji poprzez przejęcia jej majątku (i zobowiązań) przez wskazanego akcjonariusza.

9. Czy PSA może wejść na giełdę?

Nie. Prosta Spółka Akcyjna nie może mieć statusu spółki publicznej co oznacza, że nie będzie notowana na giełdzie.
PSA będzie mogła być oczywiście przekształcona w spółkę akcyjną co pozwoli na wejście na giełdowy parkiet.

10. Jakie inne uproszczenia przewiduje ustawa?

  • PSA w założeniu ma być jeszcze bardziej zinformatyzowana. Pozwoli na to między innymi możliwość podejmowania uchwał za pomocą e-maili lub w trakcie wideokonferencji.
  • Dla Prostej Spółki Akcyjnej istnieje elektroniczny rejestr akcjonariuszy, który prowadzony będzie np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza.
  • Wprowadzono możliwość powołania rady dyrektorów.
  • PSA charakteryzuje się większą niż spółka akcyjna elastycznością w określaniu rodzajów akcji. Można wyemitować akcje m.in. w zamian za prace i usługi co w przypadku klasycznej spółki akcyjnej nie jest dopuszczalne.

Poznaj
nasze usługi 

Oferta