Oferta

Flow Law to idealna obsługa prawna dla Twojego biznesu

Odzyskujemy należności, rejestrujemy spółki, wdrażamy procedury RODO, prowadzimy szkolenia oraz wspieramy naszych klientów codziennym doradztwem prawnym.
Wszystkie najważniejsze specjalizacje znajdziesz
poniżej a jeżeli szukasz innych rozwiązań – skontaktuj się z nami.

Kategorie

I. Bieżąca obsługa prawna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa spółek, obejmującą m.in. zakładanie spółek handlowych, wsparcie korporacyjnego oraz uczestnictwo w postępowaniach przed sądami rejestrowymi. Wspieramy naszych klientów także w sporach między wspólnikami oraz pomiędzy poszczególnymi organami w spółkach.

Odzyskujemy pieniądze dla naszych klientów na każdym etapie sprawy. Począwszy od wsparcia na drodze przedprocesowej, przez prowadzenie spraw  sądowych lub negocjacji a skończywszy na wsparciu naszych Klientów na etapie egzekucji przy udziale komornika.

Uczestniczymy w procesach nabywania i zbywania nieruchomości a także w ramach zawierania umów najmu lub dzierżawy. Pomagamy także w negocjacjach warunków transakcyjnych, prowadzimy postępowania wieczystoksięgowe oraz oferujemy wsparcie na wszystkich etapach prowadzonych inwestycji budowlanych.

II. Zakładanie spółek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najczęściej wybieranych form działalności nie tylko w Polsce ale również w Europie.

Dzięki podziałowi na wspólników wnoszących wkłady i zarząd odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki, możliwe jest prawie całkowite ograniczenie osobistej odpowiedzialności tej pierwszej grupy.

System elektroniczny „S24” umożliwia jej założenie nawet w ciągu jednego dnia.

Spółka osobowa, w której za zobowiązania spółki co najmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada w sposób nieograniczony,
a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Bardzo często wykorzystywana przy konstrukcji sp. z o.o. sp. k. gwarantującej jeszcze większe bezpieczeństwo
i możliwości optymalizacji podatkowej.

System elektroniczny „S24” umożliwia jej założenie nawet w ciągu jednego dnia.

Najbardziej „dojrzała” pod względem prawnym forma prowadzenia działalności gospodarczej posiadająca osobowość prawną. Rodzaj spółki kapitałowej, w której akcje stanowią podstawę praw wspólnika (akcjonariusza).

System elektroniczny „S24” umożliwia jej założenie nawet w ciągu jednego dnia.

Spółka partnerska jest spółką osobową tworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu (np. lekarze, prawnicy, architekci, psycholodzy itd.).

Spółkę mogą tworzyć wyłącznie osoby fizyczne a wspólnicy nie odpowiadają za działania innych wspólników.

System elektroniczny „S24” umożliwia jej założenie nawet w ciągu jednego dnia.

Spółka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej. Tworzona jest przez wspólników działających w jej imieniu, którzy odpowiadają za zobowiązani spółki całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

System elektroniczny „S24” umożliwia jej założenie nawet w ciągu jednego dnia.

III. Fuzje, przejęcia, przekształcenia

Uczestniczymy w projektach dotyczących restrukturyzacji, połączeń, podziałów i przekształceń spółek. Doradzamy także przy transakcjach dotyczących nabycia lub zbycia udziałów, praw i obowiązków w spółkach lub akcji  a także w procesach związanych z dokapitalizowaniem spółek oraz likwidacji przedsiębiorstw.

IV. Reprezentacja przed sądami i urzędami

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych i pozasądowych w niemal wszystkich dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych.

V. Rodo

Kompleksowo wdrażamy procedury i dokumentacje związaną z ochroną danych osobowych i wymogami RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) a także prowadzimy audyty zgodności i szkolenia.

VI. Wsparcie biznesowe

Wspieramy naszych klientów w prowadzonych przez nich kontaktach biznesowych, których celem jest zawiązanie nowej współpracy lub wypracowanie wspólnego stanowiska oraz w sprawach, w których zadaniem jest rozwiązanie sporu powstałego w ramach dotychczasowych relacjach gospodarczych.

Przy wsparciu profesjonalnych mediatorów dążymy do osiągnięcia sukcesów we wzajemnej komunikacji stron znajdujących się w sporze poprzez dojście do najbardziej akceptowalnych rozwiązań.

Przy współpracy z naszymi klientami doradzamy w prowadzonej przez nich działalności, koncentrując się na optymalizacji procesów organizacyjnych, inwestycyjnych
i operacyjnych.

Oferujemy kompleksową obsługę obejmującą m.in. doradztwo transakcyjne, restrukturyzacyjne i strategiczne oraz wprowadzanie długofalowych strategii rozwoju.

W oparciu o przeprowadzony audyt wewnętrzny działalności przedsiębiorców wskazujemy elementy wymagające poprawy koncentrując się przy tym na tym co jest dla nas najważniejsze czyli prostocie i skuteczności przygotowanych przez nas rozwiązań.

VII. Szkolenia

Oferujemy szeroki zakres szkoleń zarówno prawnych jak i okołoprawniczych. Przekuwamy nasze doświadczenie i umiejętności w spotkania, które dzięki ciekawej i przyjemnej w odbiorze formule pozwalają na efektywne przekazywanie wiedzy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej - napisz do nas. Z przyjemnością wszystko wyjaśnimy.

VIII. Podatki

Wspieramy naszych klientów w prowadzonych w ich imieniu lub w stosunku do nich sprawach administracyjnych każdego rodzaju. Przy współpracy z najlepszymi doradcami podatkowymi pomagamy także w wypełnianiu obowiązków podatkowych poszukując najbardziej optymalnych rozwiązań minimalizujących obciążenia i ryzyka podatkowe.

samodzielnie  przygotuj umowę