Kategorie

Szukaj

Adres i siedziba - jakie są różnice?

Z pozoru adres i siedziba oznaczają to samo.
W potocznym języku używa się tych słów zamiennie natomiast pod względem prawnym jest pewna różnica.

W wielkim skrócie możemy powiedzieć, że siedzibą spółki jest konkretna miejscowość a adresem spółki będzie oznaczenie lokalu/biura/mieszkania/domu.

Przykład?
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Sezamkowa 10 lok. 15c, 05-077 Warszawa (sprawdziliśmy - nie ma takiego adresu, ale coś musieliśmy wymyślić).

Zgodnie z prawem siedzibą spółki jest miejscowość, w której "urzęduję" jej organ zarządzający czyli zarząd. Stanowi o tym art. 41 Kodeksu cywilnego dodając, że kwestię tę można uregulować inaczej w umowie (statucie) spółki albo gdy co innego będzie wynikać ze szczegółowych przepisów prawa. W większości przypadków siedziba będzie określona wprost w umowie (statucie) spółki. 

Należy pamiętać, że siedzibą spółki nie musi być koniecznie miasto. Zgodnie z definicją ustawową za miejscowość uważa się zamieszkany obszar zabudowany wyróżniający się nazwą lub odmiennym określeniem jego rodzaju.

A po polsku?

Siedzibą czyli miejscowością będzie zarówno miasto ale także, wieś, sołectwo czy osiedle. Najczęściej siedzibę określa się poprzez podanie samej nazwy miejscowości (np. Kraków).

Prawidłowe wskazanie siedziby jest istotne dla spółki. Na podstawie siedziby określana może być np. właściwość miejscowa sądu, urzędu skarbowego czy innych organów publicznych dla spółki. Zgromadzenia wspólników także powinny odbywać się na obszarze siedziby, chyba że wspólnicy, np. w umowie spółki, zgodzili się, by odbywać zgromadzenie w innym miejscu.

Czym w takim wypadku jest adres spółki?

Jest to nic innego jak dokładne wskazanie nazwy ulicy, numeru nieruchomości, lokalu oraz kodu pocztowego miejsca, w którym spółka prowadzi działalność. Oznacza zatem mocno skonkretyzowane miejsce, do którego można po prostu dotrzeć. Mówiąc "Poznań" nie bardzo wiemy gdzie mamy się udać (siedziba) ale mówiąc "ul. Ciasteczkowa 1 lok. 21 w Poznaniu" powinniśmy dotrzeć tam bez problemu (adres). O adresie spółki decyduje najczęściej zarząd w drodze uchwały.

Rozróżnienie w pojęciu "adres" i "siedziba" będzie miało zastosowanie nie tylko do spółek. To samo dotyczyć będzie np. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Podstawa prawna:
- art. 41 Kodeksu cywilnego
- art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej
- art. 2 pkt 4) ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
- art. 30 Kodeksu postępowania cywilnego
- art. 694(2) Kodeksu postępowania cywilnego
- art. 234 Kodeksu spółek handlowych
- art. 208 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych

Poznaj
nasze usługi 

Oferta