Kategorie

Szukaj

Baza danych opakowań (BDO), czyli śmieci do rejestru - 6 najważniejszych informacji.

Z końcem grudnia 2019 r. mija termin rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (w skrócie BDO). Brak rejestracji w BDO może zakończyć się nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi, dlatego warto sprawdzić, czy obowiązek dotyczy także naszej działalności.

Czym jest BDO?

To komputerowa baza przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach, prowadzący sklepy czy inne punkty oferujące jednorazowe torby na zakupy a także (i przede wszystkim) podmioty gospodarujące odpadami.

Z założenia BDO ma umożliwiać śledzenie przemieszczania odpadów i zapobiegać ewentualnym nadużyciom.

Jakie obowiązki związane są z BDO?

Ustawa tworzy obowiązek wpisu do rejestru a także prowadzenie ewidencji odpadów.
Ewidencja ma formę elektroniczną a posiadacz odpadów jest obowiązany ewidencjonować odpady zarówno ilościowo jak i jakościowo.

Do tej pory ewidencja prowadzona była w formie papierowej natomiast od 1 stycznia 2020 r. większość ewidencji ma być prowadzona w formie elektronicznej, poprzez specjalne moduły BDO.

Kto jest zobowiązany do rejestracji w BDO?

Lista podmiotów zobowiązanych jest bardzo długa natomiast zasadniczo są to podmioty, które:

 • sklepy spożywcze i inne, które oferują torby na zakupy z tworzywa sztucznego, jeżeli opakowania te są objęte opłatą recyklingową;
 • firmy budowlane i remontowe;
 • gabinety lekarskie i stomatologiczne;
 • producenci wprowadzający na rynek produkty, które są zapakowane;
 • podmioty działające w recyklingu, zbierania i przetwarzania odpadów;
 • warsztaty samochodowe;
 • warsztaty rzemieślnicze;
 • importerzy samochodów;
 • zbierają zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • wprowadzają na rynek baterie lub akumulatory.

Kto nie musi rejestrować się w BDO?

Do rejestru nie muszą wpisać się przykładowo:

 • podmioty wykorzystujące odpady na potrzeby własne (np. biura, kancelarie);
 • podmioty wytwarzające jedynie odpady o charakterze odpadów komunalnych, czyli podobnych do odpadów, które wytwarzają gospodarstwa domowe, m.in. opakowania, meble, makulatura, zużyty sprzęt elektroniczny oraz zużyte tonery drukarskie niezawierające składników niebezpiecznych ORAZ korzystają z systemu odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych, substancji żrących itd.);
 • punkty gastronomiczne, jeżeli własne produkty nie pakują w opakowania;
 • właściciele nieruchomości, z której zbierane są odpady ściekowe;
 • prowadzący działalność inną niż w zakresie gospodarowania odpadami, zużytym sprzętem, bateriami, pojazdami;
 • samodzielnie transportują wytworzone przez siebie odpady;
 • rolnik wytwarzający odpady gdzie powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 75 ha, chyba, że podlegają wpisowi w związku ze spełnieniem innych szczególnych wymogów.

Co grozi za brak wpisu do BDO?

Brak wniosku, nieprawidłowe dane, wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodnego z prawdą zagrożone jest karą aresztu albo grzywny. Oprócz tego należy wziąć również pod uwagę możliwość nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 5 000 zł do 1 000 000 zł.

Test weryfikujący drobnym ułatwieniem

Jeśli jednak nadal nie jesteśmy pewni tego, czy powinniśmy prowadzić ewidencję odpadów - na stronie BDO znajduje się test umożliwiający weryfikację naszych obowiązków. Należy jednak pamiętać, że ma on jedynie informacyjny charakter i nie może stanowić wiążącego potwierdzenia obowiązku prowadzenia rejestracji.

_ _

Podstawa prawna:
art. 49 ust. 1, art. 50, art. 51 ust. 2, art. 66 ust. 1, 4 i 5, art. 179, art. 194 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1431)

Poznaj
nasze usługi 

Oferta