Kategorie

Szukaj

Nie sprawdzisz kto przegląda twoje dane osobowe ale zobaczysz po co

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w jednym z ostatnich wyroków potwierdził, że każdy ma prawo wiedzieć kiedy, i po co jego dane osobowe były przeglądane. Nie można natomiast sprawdzić kto przeglądał takie dane. ⚖️

🔸 Co się wydarzyło❓

Były pracownik banku, dowiedział się, że w czasie jego zatrudnienia w banku, jego dane osobowe przeglądali inni pracownicy.

Przypuszczał, że takie działanie było niezgodne z prawem. Poprosił więc bank o podanie tożsamości osób, które przeglądały jego dane, dokładnych dat przeglądania oraz celu przeglądania (przetwarzania). Bank odmówił a sprawa ostatecznie znalazła swój finał w sądzie. ➡️

📖 Zgodnie z RODO, czyli ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane.

TSUE zdecydował, czy zainteresowany może także sprawdzić, kto przetwarza jego dane, po co (jaki jest cel), oraz kiedy dane były przetwarzane. 🔎

🔸 Jaki zapadł wyrok❓

TSUE orzekł, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji co do:

- zakresu przetwarzanych danych (jakie dane)

- celów przetwarzania (po co)

- dat przetwarzania (kiedy)

RODO natomiast nie ustanawia takiego prawa w stosunku do tożsamości pracowników przetwarzających dane (kto).

➡️ Oznacza to, że były pracownik miał prawo do otrzymania informacji o datach i celach przetwarzania jego danych osobowych. Nie mógł jednak uzyskać danych pracowników przeglądających te dane.

W tym ostatnim przypadku pojawia się bowiem konflikt interesów. Nasze prawo do ochrony danych osobowych musi uwzględniać także prawa innych osób, w tym prawo do ochrony ich danych. 👥

Trybunał stwierdził, że poznanie tożsamości pracowników przeglądających dane byłoby możliwe tylko wtedy, gdy byłoby niezbędne do wykonywania praw przyznanych przez RODO. Jednocześnie nasze prawo musi uwzględniać prawa i wolności pozostałych osób. ✅

Podstawa prawna:

- wyrok TSUE z 22 czerwca 2023 r. w sprawie C-579/21

Poznaj
nasze usługi 

Oferta