Kategorie

Szukaj

Crowdfunding a podatek VAT

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe polega na wsparciu wybranego projektu lub konkretnej osoby przez internautów.

Od dawna korzystają z niego twórcy internetowi czy osoby poszukujące wsparcia finansowego w kosztownym leczeniu.

Do zbiórek internetowych sięgają również przedsiębiorcy pragnący rozwijać swoją firmę.

Patrząc na crowdfunding nie można zapomnieć o ewentualnych podatkach, jakie trzeba zapłacić w związku ze internetowymi zbiórkami pieniędzy.

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług

Co do zasady crowdfunding nie podlega opodatkowaniu VATem.
Wynika to z tego, że ustawodawca obejmuje VATem głównie czynności odpłatne. Są to takie sytuacje, gdzie w zamian za wynagrodzenie realizujemy dostawę towarów albo świadczymy jakąś usługę.

W ramach crowdfundingu zazwyczaj nie otrzymujemy nic w zamian dokonanej wpłaty, a zatem nie ma mowy o opodatkowaniu tej czynności VATem.

Dodatkowo, gdy otrzymane kwoty pieniężne przeznaczone są na nagrody rzeczowe lub finansowe w konkursie lub darowiznę, takie wpłaty również nie podlegają opodatkowaniu VAT. 

Dyrektor KIS uznał, że środki zgromadzone w ramach kampanii crowdfundingowej nie są zaliczką czy przedpłatą. Jest tak dlatego ponieważ nie są związane z konkretną usługą czy towarem i nie będą wiążą się z ich dostawą.

Jeżeli natomiast wpłacający otrzymuje coś w zamian za przekazany datek, powinniśmy sprawdzić, czy nie ma to charakteru ukrytej dostawy towarów albo usługi. Taka sytuacja wiąże się już z opodatkowaniem.

Crowdfunding może być świetną formą pozyskania pieniędzy tylko trzeba pamiętać o prawidłowym rozliczeniu podatkowym.
Masz jakieś pytania? Podziel się nimi w komentarzu lub napisz od nas.

Podstawa prawna:
- art. 5 ust. 1 ustawy o VAT (podatek od towarów i usług).

Poznaj
nasze usługi 

Oferta