Kategorie

Szukaj

Czy musisz posiadać pieczątkę firmową?

Pieczątka.

Ulubiony rekwizyt urzędnika w średnim wieku.

Przepisy w tej sprawie

Przepisy nie nakładają obowiązku posiadania firmowej pieczęci, a jedynie posługiwania się określonymi danymi. Dane te najczęściej umieszcza się właśnie w pieczątce i stąd pewnie mylne wyobrażenie o konieczności jej posiadania. Tym samym, posiadanie pieczęci nie jest wymagane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to podpis (klasyczny lub elektroniczny) a nie pieczątka poświadcza treść złożonych dokumentów.

W obrocie gospodarczym przedsiębiorca zobowiązany jest natomiast korzystać z określonych danych, w tym firmy (nazwy), adresu, siedziby i numeru NIP oraz KRS (jeżeli ma zastosowanie). Dotyczy to również strony internetowej i wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną.

Spółki kapitałowe i pozostałe podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego powinny dodatkowo umieszczać w pismach i ofertach handlowych informację o numerze KRS, sądzie rejestrowym oraz wysokości kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy). Spółki akcyjne powinny dodać także informację o wysokości wpłaconego kapitału zakładowego.

Zdarza się, że niekiedy banki, przy założeniu konta firmowego wymagają posługiwania się pieczęcią, natomiast zależy to tylko i wyłącznie od wewnętrznych regulacji danego banku, a nie od przepisów ustawy.

Podsumowanie

korzystanie z pieczęci nie jest obowiązkowe natomiast może ułatwić kontakt z administracją jak i w obrocie gospodarczym w momencie, w którym konieczne staje się ciągłe podawanie tych samych danych.

By codzienna praca szła jeszcze sprawniej, najlepiej umieścić w pieczęci następujące dane:
1) firma (pełna nazwa);
2) siedziba (oznaczenie miasta);
3) adres siedziby (dokładna ulica, numer lokalu, kod pocztowy);
4) numer NIP;
5) numer REGON;
6) numer KRS (jeżeli dotyczy).

Dodatkowo można także umieścić (choć może być to trudne, ze względu na ograniczoną ilość miejsca):
7) nr telefonu, adres strony internetowej i adres e-mail;
8) oznaczenie sądu rejestrowego (jeżeli dotyczy);
9) wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy);
10) wysokość wpłaconego kapitału zakładowego (dotyczy tylko spółki akcyjnej).

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące omówionego tematu - napisz do nas.

Podstawa prawna:
- art. 20 Prawa przedsiębiorców,
- art. 206 i 374 Kodeksu spółek handlowych.

Poznaj
nasze usługi 

Oferta