Kategorie

Szukaj

Czy wigilia firmowa może być kosztem uzyskania przychodu?

Odpowiadając krótko - może.

Należy jednak zadbać o kilka szczegółów i pamiętać o tym, że nie każdy z wydatków poniesionych na organizację wigilijnego spotkania będzie można ująć jako koszt podatkowy.

Jak to zwykle bywa, potrzebny jest po prostu zdrowy rozsądek a także uzasadnienie dla poniesionego kosztu.

Czy dany wydatek można zakwalifikować jako Koszt Uzyskania Przychodu (KUP) zależy od ustalenia, czy wydatek ten ma związek z uzyskiwanymi przychodami.

Przez długi czas wydatki na spotkania z pracownikami (w tym wigilie firmowe) były przez organy skarbowe i sądy administracyjne kwestionowane w kontekście możliwości zaliczenia ich jako KUP.

Na szczęście dla przedsiębiorców, wcześniejsze oraz czasami bardzo rygorystyczne podejście uległo zmianie i wydatki tego typu co raz częściej są uznawane jako koszt podatkowy. Należy natomiast pamiętać o tym, by zamierzonym celem organizatora była w głównej mierze integracja pracowników, a nie konsumpcja sama w sobie.

Dlaczego ma to znaczenie? Integracja pomiędzy współpracownikami wpływa bowiem na poprawę atmosferę w samej pracy, a co zatem idzie, wzrasta także motywacja pracowników do lepszego wykonywania swoich obowiązków. To natomiast pośrednio może wpływać na osiąganie lepszych wyników finansowych.

W razie wątpliwości, to na przedsiębiorcy ciążył będzie obowiązek wykazania związku pomiędzy poniesionym kosztem a uzyskanymi przychodami dlatego warto zadbać np. o sporządzenie planu spotkania czy raportu z jego przebiegu.

A co z wigilią dla kontrahentów firmy?

Koszt udziału partnerów biznesowych w tego typu spotkaniach stanowi tzw. koszt reprezentacyjny, który w przepisach podatkowych został wprost wyłączony z katalogu KUP. Nie będzie on zatem z mocy prawa mógł stanowić kosztu podatkowego.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące omówionego tematu - napisz do nas.

Korzystając z okazji zespół Flow Law pragnie życzyć wszystkim radosnych i spokojnych Świąt!

Podstawa prawna:

- art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT,
- art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT.

Poznaj
nasze usługi 

Oferta