Kategorie

Szukaj

Czym jest umowa NDA?

Oczywiście nie należy jej mylić z DNA.

Umowa NDA (z angielskiego Non Disclosure Agreement) to umowa o zachowaniu poufności.

Czasami spotyka się także skrót CDA czyli Confidential Disclosure Agreement.

Jej podstawowym zadaniem jest ochrona informacji lub materiałów przekazywanych sobie przez strony tej umowy.

W obrocie prawnym spotykamy umowy, w której:
1) obie strony deklarują zachowanie w poufności otrzymanych od siebie informacji;
2) oraz umowy, w których tylko jedna ze stron (zwana stroną ujawniającą) przekazuje poufne dane lub materiały drugiej stronie (zwanej stroną otrzymującą), które mają podlegać ochronie.

Umowy NDA występują najczęściej w sytuacji nawiązywania nowych relacji biznesowych, gdzie z uwagi na krótką znajomość między partnerami, zaufanie do drugiej strony kontraktu nie mogło być odpowiednio wypracowane.

NDA ma także (i powinno mieć!) zastosowanie w każdej sytuacji, w której strony uważają, że przekazują innemu podmiotowi istotne i wartościowe dla siebie dane.

Dlaczego należy to robić?

Nie oszukujmy się. W czasach, gdy technologia potrafi wytworzyć dosłownie wszystko, najcenniejsze  nie są już surowce lecz informacja. To na niej buduje się największy kapitał.

Dlatego właśnie tak bardzo ważne staje się próba ochrony tych informacji, które mają dla przedsiębiorcy istotne znaczenie.

Informacje, które powinny podlegać szczególnej ochronie to m.in.:
1) dane finansowe,
2) know-how,
3) dane dotyczące klientów,
4) dane technologiczne,
5) mechanizmy marketingowe i PR,
6) dane organizacyjne,
7) procesy produkcyjne,
8) dane dostawców lub podwykonawców,
9) i wiele, wiele innych.

Prawidłowo skonstruowana umowa o zachowaniu poufności powinna określać w szczególności:
- zakres informacji podlegających ochronie (opisać co chcemy chronić);
- zastrzeżenie obejmujące zakaz rozpowszechniania tych danych (wskazanie komu i w jakich sytuacjach nie możemy udostępniać otrzymanych danych);
- kary związane z zakazem ujawnienia danych;
- sposoby weryfikacji naruszenia zakazu itd.

Umowa NDA jest umową nienazwaną czyli taką, która nie znajduje wprost swojej podstawy w przepisach i została wypracowana w ramach stosowanej praktyki.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w opracowaniu tego typu umowy - napisz do nas.

Poznaj
nasze usługi 

Oferta