Kategorie

Szukaj

Działalność gospodarcza bez rejestracji jest możliwa

Czy działalność gospodarcza zawsze musi być zarejestrowana?

Działalność gospodarcza zgodnie z definicją ma charakter:
🔸 ciągły – nie ma charakteru okazjonalnego; jest powtarzalna; może być sezonowa (np. działalność stoków narciarskich zimą czy zbiór owoców latem);
🔸 zorganizowany – wymaga pewnego wysiłku organizacyjnego i wykorzystuje określone składniki np. biuro, samochody, know-how, zatrudnia pracowników, posiada stronę internetową itd;
🔸prowadzony w celach zarobkowych – za swój cel ma osiągnięcie zysków, niezależnie od tego, czy rzeczywiście zysk ten jest odnotowany;
🔸 prowadzony we własnym imieniu – podmiot prowadzący działalność robi to na swoją rzecz i ponosi odpowiedzialność za zobowiązania.

Wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie, by mówić o działalności gospodarczej.

1. Kiedy prowadzenie działalności nieewidencjonowanej jest możliwe?

Działalność gospodarcza bez konieczności rejestracji jest możliwa wtedy, gdy mimo spełnienia opisanych wyżej przesłanek, nie przekracza się konkretnej kwoty przychodu. Należy spełnić też kilka innych wymogów.

2. Limit przychodu

Aby zmieścić się w działalności nieewidencjonowanej osiągany przychód nie może przekraczać 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Aktualnie jest to 3600 zł (od 1 lipca 2023) dlatego przychód nie może przekroczyć 2700 zł miesięcznie.

Po przekroczeniu tego progu, prowadzona działalność podlega obowiązkowi wpisu do rejestru.

3. Jakie jeszcze warunki muszą być spełnione?

Poza przychodem niższym niż 75% minimalnego wynagrodzenia, działalność nierejestrowana jest możliwa gdy:
🔸 jest prowadzona przez osobę fizyczną (nie dotyczy to zatem np. spółek).
🔸 w ostatnich 60 miesiącach (5 lat) osoba nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. Skutki prowadzenia działalności nieewidencjonowanej

Osoba, która decyduje się na prowadzenie takiej działalności nie musi rejestrować się w CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), choć może to zrobić.

Mimo prowadzenia działalności nieewidencjonowanej należy odprowadzać podatki takie jak podatek VAT czy PIT (dochodowy).

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. z 2023 r. Dz. U. poz. 221 z późn. zm.)

Poznaj
nasze usługi 

Oferta