Kategorie

Szukaj

Faktura elektroniczna

Faktury elektroniczne z roku na rok zyskują na popularności. Dzięki nim oszczędzamy czas i dbamy o środowisko. Oto kilka najważniejszych faktów prawnych na ich temat:

Co to jest faktura elektroniczna?

Przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.

Oznacza to, że faktura elektroniczna jest zwykłą fakturą, tylko że wystawioną i otrzymaną w formie elektronicznej zamiast papierowej.

Może być zatem zapisana w formacie PDF, XML, JPG czy PNG.

Jakie są podstawowe elementy faktury elektronicznej?

Faktura elektroniczna tak jak każda standardowa faktura musi przede wszystkim spełniać warunki określone ustawie o VAT tj. ustawie o podatku od towarów i usług.

Powinna zawierać (art. 106e ustawy o VAT) m.in.:

- datę wystawienia,

- numer faktury,

- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika

- imiona i nazwiska lub nazwy nabywcy oraz odbiorcy towarów lub usług

- ich adresy,

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

- cenę jednostkową netto,

- kwoty wszelkich opustów, rabatów lub obniżek cen jak również

- stawkę podatku

- kwotę należności ogółem.

Dodatkowe wymogi faktury

Zgodnie z przepisami podatnik ma obowiązek zapewnić także:

🔸 autentyczność pochodzenia faktury elektronicznej (oznacza to pewność co do tego, kto dostarcza towar lub usługę albo kto wystawia fakturę),

🔸 integralność treści faktury (w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura) oraz

🔸 czytelności faktury.

Żeby spełnić te wymogi należy zadbać o to, by sposób zapisu i dostarczenia takiej faktury utrudniał jej modyfikację czyli dawał możliwość zweryfikowania, że rzeczywiście faktura taka pochodzi od uprawnionego podmiotu i dotyczy konkretnej transakcji.

Kiedy można wystawić fakturę elektroniczną?

Stosowanie faktur elektronicznych wymaga każdorazowo zgody odbiorcy dokumentu (art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Oznacza to, że jeśli odbiorca domaga się faktury papierowej wystawca nie będzie mógł w takiej sytuacji przekazać faktury w formie elektronicznej.

Należy jednak pamiętać, że przepisy nie precyzują wymogów dotyczących formy i treści akceptacji wysłania czy udostępnienia faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. Kwestie te pozostawiono całkowicie w gestii umownej stron. Zgoda może być zatem wyrażona w każdej formie czyli chociażby ustnie, smsem, mailowo, odręczną notatką czy nawet w formie dorozumianej np. poprzez zapłatę za fakturę otrzymaną w formie elektronicznej.

Odbiorca może jednak w każdej chwili cofnąć swoją zgodę – nie wymaga to żadnej szczególnej formy.

Cyfryzacja naszego życia postępuje w każdej jego dziedzinie, nic więc dziwnego że dotyczy to także dokumentów finansowych.

W zakresie usług naszej kancelarii znajduje się również pomoc prawna z zakresu prawa podatkowego. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do współpracy z nami.

Podstawa prawna:

- art. 2 pkt 31, art. 2 pkt 32, art. 106e, art. 106n ust. 1 oraz art. 106m ustawy o VAT tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług

Poznaj
nasze usługi 

Oferta