Kategorie

Szukaj

Kierownicy bez wynagrodzenia za nadgodziny

Według przepisów prawa pracy kierownicy nie mają prawa do wynagrodzenia czy dodatku przysługującego za tzw. nadgodziny.

Wynika to z zapisu w Kodeksie pracy, który zalicza te osoby do szczególnej grupy. Z jednej strony samodzielnie organizują własną pracę a z drugiej kierują pracą innych.

Przez kierowników rozumiemy osoby, które zarządzają w imieniu pracodawcy zakładem pracy albo kierują wyodrębnioną jednostką organizacyjną.

W umowach z kierownikami często widnieje zapis o "nienormowanym czasie pracy", który pod kątem prawnym jest prawidłowy. Oznacza on, że w razie konieczności kierownicy wykonują pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Wyjątek

Wyjątek od tej reguły dotyczy niedziel i świąt!

W sytuacji, gdy kierownik pracuje w te dni, przysługuje mu prawo do wynagrodzenia czy dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Oznacza to, że w pierwszej kolejności kierownik powinien otrzymać dzień wolny od pracy, a jeżeli nie jest to możliwe, to jego wynagrodzenie powinno być powiększone o dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Duży wpływ na los pracowników obejmujących stanowiska kierownicze ma też jeden z wyroków Sądu Najwyższego. Uznał on, że kierownicy nie mogą być pozbawieni prawa do dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny w przypadku niezależnej od nich, wadliwej organizacji pracy, w wyniku której są regularnie zmuszeni do przekraczania norm czasowych. 

To informacja ważna nie tylko dla pracownika, lecz także dla pracodawcy, który jest zobowiązany dbać o komfort pracy swojego podwładnego.

Istnieje jakiś zapis w Kodeksie pracy, który wymaga wyjaśnienia? Jesteśmy dostępni dla Państwa mailowo oraz telefonicznie.

Podstawa prawna:
- art. 151 (4) Kodeksu pracy.
- Sąd Najwyższy w wyroku z 12 marca 1976 r. (I PR 13/76, OSNCP 1976/10/230

Poznaj
nasze usługi 

Oferta