Kategorie

Szukaj

Mikrorachunek podatkowy - 7 najważniejszych informacji

Od nowego roku startuje mikrorachunek, czyli indywidualny rachunek podatkowy dla każdego (w skrócie IRP)

Poniżej znajdziecie 7 najważniejszych informacji na ten temat:

1. Co to jest mikrorachunek? 
Mikrorachunek to specjalny nowy rachunek bankowy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT.

2. Kogo dotyczy mikrorachunek?
Mikrorachunki będą dotyczyć każdego, czyli wszystkich osób fizycznych oraz przedsiębiorców.
Nie ma znaczenia czy nie masz firmy albo prowadzisz ją w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki komandytowej, spółki z o.o. czy spółki akcyjnej.

3. Jak znaleźć swój mikrorachunek?
Numer swojego indywidualnego rachunku podatkowego można w każdej chwili sprawdzić przy pomocy generatora dostępnego na tej stronie.

Do generatora wystarczy wpisać swój numer NIP albo numer PESEL i wcisnąć „Generuj”.

Strona jest prowadzona przez ministerstwo finansów.

4. Po co jest mikrorachunek? 
Mikrorachunek został wprowadzony w celu uproszczenia rozliczania się z podatków. Taka jest przynajmniej oficjalna wersja. IRP pozwoli obniżyć koszty obsługi i wyeliminuje pomyłki związane z wpłatami.
Zamiast kilku rachunków w kilku różnych urzędach skarbowych dla kilku różnych podatków, każdy otrzyma swój indywidualny rachunek, który będzie można sprawdzić w każdej chwili.

5. Co z dotychczasowymi rachunkami?
Wszystkie dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą ważne tylko do 31 grudnia 2019 r.

6. A jeżeli zmienię miejsce zamieszkania albo nazwisko?
Raz przypisany mikrorachunek pozostanie taki sam, nawet jeżeli zmieni się nazwisko, właściwość urzędu skarbowego, miejsce zamieszkania albo siedziba firmy.

7. Co z pozostałymi podatkami?
Podatki inne niż PIT, CIT i VAT będą wpłacane na dotychczasowych zasadach.

Poznaj
nasze usługi 

Oferta