Kategorie

Szukaj

Nakaz rozbiórki… bałwana

Polska nie pozwala nam się nudzić a jednocześnie dostarcza nieskończonych inspiracji do pisania artykułów.

Za oknem wiosna ale urzędnicy na szczęście dbają o to, by na duszy było nam trochę chłodniej.

Kilka dni temu obiegła kraj pewna informacja. Otóż w miejscowości Szaflary (z której pochodzi skoczek narciarski Dawid Kubacki) mieszkańcy postanowili uczcić swojego znanego sąsiada i wybudowali mu dość specyficzny pomnik. Skorzystali z ostatków zimy i postawili sporych rozmiarów 7-dmio metrowego bałwana na cześć swojego sportowca.

Wszyscy świetnie się bawili i jak to zazwyczaj bywa, zabawa nie trwała długo.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie z delegaturą w Nowym Targu przeprowadził kontrolę i sporządził protokół pokontrolny. W skutek tego wydano nakaz rozbiórki bałwana.

Okazało się bowiem, że bałwan stanął w miejscu, w którym sto lat wcześniej stał dwór, który spłonął dawno temu w pożarze. Teren podlega natomiast ochronie konserwatora zabytków bo skoro stał na nim dwór (a nie stoi) to znaczy, że pod ziemią mogą znajdować się jakieś jego szczątki.

Organy administracji wspólnie doszły do wniosku, że bałwan temu stuletniemu nieistniejącemu obiektowi zawadza i zagraża więc postanowiono go rozebrać.

A co na to prawo?

Formalnie zarówno Pan konserwator jak i Urząd Ochrony Zabytków mieli podstawę do wydania tej medialnej decyzji. Nie naruszyli prawa jeżeli przyjmiemy, że bałwan jest obiektem budowlanym.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 7) Prawa budowlanego należy zapewnić ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Art. 29 ust. 4 pkt 2) wskazuje natomiast, że roboty budowlane (urząd uznał, że bałwan jest obiektem czyli stosuje się do niego przepisy o robotach budowlanych) prowadzone na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na budowę.

Nikt oczywiście nie pomyślał (i zdroworozsądkowo oczywiście słusznie), że taki bałwan może podlegać obowiązkowi zgłoszeniowemu.

Sam nakaz rozbiórki reguluje art. 48 ust. 1, który wskazuje, że organ nadzoru w drodze decyzji nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego i uprzątnięcie terenu, jeżeli nie uzyskano wcześniej odpowiedniego pozwolenia na budowę.

W tej historii pojawia się także inny wątek. Przewidziana jest bowiem kolejna kontrola, po której będzie można zdecydować o nałożeniu na gminę Szaflary ewentualnej kary finansowej.

Na koniec oczywiście morał z całej tej historii.
Następnym razem, gdy będziecie lepić bałwany sprawdźcie proszę, czy pod ziemią nie jest ukryty jakiś stuletni dwór.

Miłego dnia!

Podstawa prawna:
- art. 5 ust. 1 pkt 7) ustawy - Prawo budowlane
- art. 29 ust. 4 pkt 2) ustawy - Prawo budowlane
- art. 48 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane

Poznaj
nasze usługi 

Oferta