Kategorie

Szukaj

Obowiązek posiadania strony internetowej przez spółkę akcyjną i spółkę komandytowo-akcyjną

Z nowym rokiem przepisy starają się nadążać za rzeczywistością i niektóre spółki będą miały obowiązek posiadania strony internetowej.

Czego dotyczy zmiana przepisów?

Zgodnie z nowo dodanym art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych - spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe.

Słowo „prowadzą” oznacza oczywiście, że istnieje obowiązek posiadania strony internetowej oraz umieszczania na niej określonych treści.

Spółki mają także zamieszczać na swoich stronach wymagane przez prawo lub statut ogłoszenia oraz prowadzić w wydzielonym miejscu komunikację z akcjonariuszami.

Jakie informacje powinny znaleźć się na stronie internetowej?

Informacje podlegające publikacji na stronie internetowej dla spółki akcyjnej (i odpowiednio spółki komandytowo-akcyjnej) określa art. 206 § 1 k.s.h.

Zgodnie z nim strona www powinna zawierać:
- firmę,
- siedzibę i adres spółki,
- numer KRS,
- oznaczenie właściwego sądu rejestrowego,
- NIP
- wysokość kapitału zakładowego.

Poza tymi informacjami, nowy art. 5 § 5 dodaje także obowiązek zamieszczania wszelkich ogłoszeń wymaganych przez prawo oraz statut spółki.

Chodzi np. o publikowanie informacji o:
- terminie zgromadzenia akcjonariuszy,
- projektach uchwał,
- sprawozdań finansowych,
- wezwaniu do wykupu akcji,
- o przejęciu lub podziale spółki itd.

Aktualizacja danych w KRS

Drugi obowiązek jaki wynika ze zmian w przepisach dotyczy zaktualizowania danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy podać oficjalny adres strony internetowej spółki, na której są publikowane informacje, o których mowa powyżej.

Po co wprowadzono obowiązek posiadania strony internetową?

Przede wszystkim jest to kolejny krok w stronę cyfryzacji funkcjonowania spółek, który uwzględnia realia obecnych czasów. Chodzi głównie o usprawnienie komunikacji choć nie jest to najważniejsza kwestia.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy zmieniającej, chodzi także o ograniczenie niebezpiecznych sytuacji, w których występuje przekazywanie informacji jedynie w sposób pozorny. Zmiana ma zatem służyć nie tylko ulepszeniu komunikacji i przejrzystości, ale ma także przeciwdziałać nieuczciwym praktykom.

Jeszcze niedawno spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne mogły publikować informacje dotyczące podejmowanych działań (chociażby informujące o terminie zgromadzenia) np. za pośrednictwem papierowych gazetach. Oczywiście utrudniało to możliwość zapoznania się z taką informacją, bo należało kupić konkretną gazetę i przede wszystkim wiedzieć w jaki dzień ta gazeta będzie dostępna w kiosku.

Od teraz informacje dotyczące działań spółki będę obowiązkowo umieszczanie na stronie internetowej, do której należy zapewnić nieprzerwany wgląd w każdym miejscu i czasie.

_ _

Podstawa prawna

- art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

- art. 47 ust. 1 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Poznaj
nasze usługi 

Oferta