Kategorie

Szukaj

Odpowiedzialność sztucznej inteligencji za wyrządzone szkody

Chat GPT to świetne narzędzie wspierające codzienne działania. Wzrost popularności sztucznej inteligencji (AI) to także większe ryzyko wystąpienia błędów i szkód.

Chcąc nadążać za rozwojem technologii, Unia Europejska zaproponowała projekt dyrektywy o odpowiedzialności za szkody spowodowane przez sztuczną inteligencję.

Po co te przepisy?

Sztuczna inteligencja rozwija się w bardzo szybkim tempie. Regulacje sprzed 15 czy nawet 3 ostatnich lat nie są dostosowane do obecnych czasów.

Dyrektywa jest częścią polityki unijnej zmierzającej do promowania tzw. etycznej sztucznej inteligencji. Chodzi o regulowanie jej wpływu na cywilizację, szczególnie na tle gospodarczym, a także o zaufanie wobec technologii.

Konieczne jest także opisanie ram prawnych dla ochrony twórców i użytkowników.

Jaki cel ma dyrektywa?

Przede wszystkim chodzi o ułatwienie dochodzenia odszkodowania za szkody spowodowane wynikiem uzyskanym przez sztuczną inteligencję.

Zmiany mają także wspierać rozwój AI a także ujednolicić rozwiązania prawne stosowane na terenie UE.

Co wprowadza dyrektywa?

Dyrektywa reguluje dwa istotne zagadnienia.

Po pierwsze, sądy krajowe będą mogły na wniosek uczestnika sporu zwrócić się do twórcy narzędzi AI o ujawnienie określonych dowodów, jeżeli istnieje podejrzenie, że system wyrządził szkodę.

Po drugie, dyrektywa wprowadza system domniemań prawnych dotyczących istnienia związku przyczynowego pomiędzy działaniem AI a szkodą. Skomplikowany charakter sztucznej inteligencji powoduje, że dowodzenie takiego związku jest bardzo trudne. Wprowadzone domniemania mają to ułatwić.

Poszkodowany nie będzie musiał dowodzić związku przyczynowego, jeśli:

🔸 wykaże winę pozwanego (np. twórcy AI) polegającą na niedochowaniu należytej staranności,

🔸 z okoliczności sprawy wynika, że istnieje prawdopodobieństwo, że wina twórcy wpłynęła na wynik (albo brak wyniku) uzyskany przez system.

Jak widać, samo AI nie poniesie odpowiedzialności za szkody ale może ona dotknąć jej twórców.

W naszej kancelarii zajmujemy się również sprawami z zakresu odszkodowań. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania to zapraszamy do kontaktu.

Podstawa prawna:

- projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania przepisów dotyczących pozaumownej odpowiedzialności cywilnej do sztucznej inteligencji

Poznaj
nasze usługi 

Oferta