Kategorie

Szukaj

Hulajnogi elektryczne - przypomnienie najważniejszych zasad

Widzimy je na ulicach, parkach i chodnikach – hulajnogi elektryczne. Choć od uchwalenia przepisów na ich temat minęło już trochę czasu, to jak pokazuje praktyka, nie wszyscy wiedzą jak te przepisy wyglądają.

Prawo dotyczące hulajnóg elektrycznych warto znać choćby dlatego, że za naruszenie tych zasad narażamy się na mandaty - nawet do 2500 zł.

Hulajnogi w miastach - definicja z ustawy

W prawie o ruchu drogowym zostało ściśle określonym czym są hulajnogi elektryczne.

Według ustawy jest to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Oznacza to, że w praktyce wszystkie hulajnogi elektryczne wpisują się w ustawową definicję. To natomiast wiąże się z szeregiem ograniczeń podczas korzystania z nich.

Z jaką prędkością możemy jechać na hulajnodze elektrycznej?

20 km/h – taka jest co do zasady maksymalna dopuszczalna prędkość dla tych pojazdów. Jest to jedno z najostrzejszych uwarunkowań prędkości hulajnóg w Europie.

Zazwyczaj powinniśmy korzystać z drogi rowerowej. W określonych sytuacjach możemy jechać po chodniku, jednak tylko z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Powinniśmy zachować przy tym szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa oraz nie utrudniać ruchu.

Chodnik, ścieżka rowerowa, ulica - gdzie możemy jeździć?

🔶 Gdy dostępna jest droga rowerowa - mamy obowiązek korzystać z niej jadąc na hulajnodze.

🔶 Jeśli nie ma ścieżki rowerowej powinniśmy wybrać ulicę. Możemy tak jednak zrobić TYLKO WTEDY gdy na danej ulicy dopuszczalna prędkość dla pojazdów nie przekracza 30 km/h.

🔶 Jeśli na danej ulicy obowiązuje wyższa prędkość - możemy korzystać z chodnika, pamiętając o tym, że pierwszeństwo mają piesi. Wtedy nasza prędkość powinna być zbliżona do prędkości pieszego a dodatkowo mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność.

Jaki jest minimalny wiek kierującego?

🔶 Dzieci poniżej lat 10 mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej tylko w strefie zamieszkania i tylko pod opieką osoby dorosłej.

🔶 Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia może korzystać z hulajnogi elektrycznej, jeśli posiada kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

🔶 Jeżeli mamy ukończone 18 lat - nie potrzebujemy dodatkowych uprawnień, ale wciąż mamy pewne obowiązki.

Jakie są obowiązki kierującego?

🔶 Poruszając się przy pomocy hulajnogi elektrycznej nie możemy ciągnąć lub holować innego pojazdu ani przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

🔶 Istnieje obowiązek sygnalizowania ręką zamiaru zmiany kierunku ruchu, jeśli nasz pojazd nie ma kierunkowskazów.

🔶 Postój naszego pojazdu powinien odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym lub jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni (np. przy ścianie budynku) oraz ułożyć ją równolegle.

🔶 Nie możemy korzystać z tych pojazdów po spożyciu alkoholu lub zażyciu innych środków odurzających.

Na ulicach miast hulajnogi elektryczne dostrzec można niemal wszędzie. Korzystając z nich powinniśmy pamiętać o przepisach, co pozwoli na bezpieczną jazdę oraz uniknięcie mandatu (w wysokości do 2500 zł).

Wypadki na hulajnogach są częstsze, niż może się to wydawać. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej, to zapraszamy do skontaktowania się z naszą kancelarią.

Poznaj
nasze usługi 

Oferta