Kategorie

Szukaj

Polskie prawo o kryptowalutach

Kryptowaluty jako dość ryzykowna forma aktywów nadal przyciąga szansą pomnożenia majątku i stanowi sposób oszczędzania pieniędzy.

Mimo tego, polskie regulacje na ich temat pozostają bardzo ubogie.

Czy działalność podmiotów oferujących inwestycje w kryptoaktywa jest regulowana?

O ile działalność sektora bankowego jest bardzo dokładnie opisana, o tyle działalność podmiotów zajmujących się obrotem kryptoaktywami już nie.

Jedyne regulacje znajdują się w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Pojawia się w nich definicja waluty wirtualnej, do której stosuje się przepisy ustawy AML.

A co z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF)?

KNF nadzoruje m.in. sektor bankowy, rynek kapitałowy, instytucje płatnicze czy zapewnia prawidłowość funkcjonowania rynku finansowego.

KNF natomiast nie licencjonuje, nie rejestruje ani nie nadzoruje giełd i kantorów kryptowalut. Nie posiada też żadnych narzędzi prawnych, które mogłyby być przydatne np. w sytuacji upadku giełdy kryptowalut.

KNF może pośrednio nadzorować takie instytucje, jeżeli świadczą one jednocześnie usługi płatnicze. Nadzór taki będzie wtedy dotyczył wyłącznie tej płatniczej części.

Co mogą robić władze publiczne?

Mimo braków ram prawnych, polskie organy przyglądają się rynkowi kryptowalut na tyle, na ile jest to możliwe.

KNF wydaje komunikaty związane m.in. z ryzykiem inwestycji w kryptowaluty, czy ostrzega przed działalnością giełd, które wprowadzają klientów w błąd.

Pośrednio działa też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKIK).

Niedawno UOKIK zajął się jedną z giełd i wszczął w stosunku do niej postępowanie.

Według UOKIK giełda rozpowszechniała nieprawdziwe informacje o tym, że jest "polską" spółką, mimo że jej siedziba to Belize (ameryka centralna). Giełda chwaliła się także tym, że posiada rzekomo aprobatę KNF. W ocenie UOKIK takie działania wprowadzały konsumentów w błąd co do legalności i bezpieczeństwa działania. Postępowanie UOKIK nie zostało jeszcze zakończone.

Mimo, że kryptowaluty dostępne są na rynku od kilkunastu lat, to także Unia Europejska pierwsze konkretniejsze przepisy w ich temacie przyjęła dopiero w tym roku.

Choć polskie przepisy dotyczące kryptowalut są całkiem ubogie, to w naszej kancelarii zapewniamy kompleksowe i merytoryczne podejście do Państwa problemów. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie kryptowalut, to zapraszamy do kontaktu.

Poznaj
nasze usługi 

Oferta