Kategorie

Szukaj

Solarium i sauna w sądzie?

Proszę nie regulować odbiorników. To nie żart! W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy zbudowano solarium oraz saunę, które miały być wykorzystywane na potrzeby sędziów.

Sprawą zajmowało się od kilku miesięcy CBA. Dzisiaj usłyszała o tym opinia publiczna a temat bada także Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Dlaczego prokuratura?

Bo jeżeli okaże się to prawdą, taki dość nonszalancki wydatek może być uznany za przestępstwo.

Sądy korzystają w swojej działalności ze środków publicznych. Oznacza to, że mają do nich zastosowanie przepisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ustawa ta określa reguły wydatkowania środków publicznych poprzez m.in. szczegółowe wyliczenie sytuacji, w których wydatkowanie publicznych pieniędzy stanowi właśnie naruszenie tej dyscypliny.

W ustawie znajdujemy także katalog kar (art. 31), którymi są:
- upomnienie,
- nagana,
- kara pieniężna,
- zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Co natomiast bardzo istotne - odpowiedzialność określona w tej ustawie NIE wyłącza np. odpowiedzialności karnej czy karno-skarbowej (art. 25 ust. 1). Oznacza to, że nieprawidłowe wydatkowanie środków publicznych może być jednocześnie:
- przestępstwem gospodarczym;
- nadużyciem funkcji;
- przestępstwem przeciwko wiarygodności dokumentów; czy np.
- przestępstwem przeciwko działalności instytucji państwowych.

Warto natomiast pamiętać, że wszczęcie postępowania karnego zawiesza postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansowej (art. 25 ust. 2). Ukaranie natomiast danej osoby na drodze karnej prawomocnym wyrokiem skutkuje umorzeniem postępowania o naruszenie dyscypliny (art. 25 ust. 3).

Nie jest zatem możliwe ukaranie kogoś zarówno:
1) na drodze karnej i
2) w oparciu o ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Tyle ciekawostek na dzisiaj. Na część dalszą musimy jeszcze poczekać bo temat solarium jest dość rozwojowy a śledztwo prowadzone jest w sprawie (ad rem) a nie przeciwko okreslonej osobie (ad personam) co oznacza, że nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów.

Podstawa prawna:
- art. 5-18, 25, 31 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- art. 230, 231, 296, 305 Kodeksu karnego,
- art. 313 Kodeksu postępowania karnego.

Żródło:

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/sauna-i-solarium-wojewodzki-sad-administracyjny-w-bydgoszczy/378fdxb
https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/302049950-Sauna-i-solarium-w-Wojewodzkim-Sadzie-Administracyjnym-w-Bydgoszczy---sledztwo-CBA-i-prokuratury.htm

Poznaj
nasze usługi 

Oferta