Kategorie

Szukaj

Sprawy w sądzie mocno drożeją

Zgodnie ze znowelizowaną ostatnio procedurą cywilną od dzisiaj (21 sierpnia 2019 r.) w życie wchodzą nowe przepisy, które zmieniają wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Czego dotyczą najważniejsze zmiany?
Oto 5 najważniejszych punktów:

200.000 zł zamiast 100.000 zł

Dotychczas opłaty sądowe wynosiły zazwyczaj 5% wartości przedmiotu sporu natomiast opłata po wyliczeniu tych 5% nie mogła przekraczać 100.000 zł.

Od dzisiaj maksymalna wysokość opłaty sądowej wyniesie 200.000 zł. 5% stawka jako podstawa do jej naliczania pozostaje bez zmian.

Nowe stawki dla mniejszych sporów (do 20 tys. zł)

Zmianie uległy także opłaty w sprawach o mniejszej wartości czyli w sporach dotyczących kwot do 20.000 zł

Nowe stawki opłat sądowych prezentują się następująco:
1) w sprawach o wartości do 500 zł opłata sądowa wyniesie 30 zł;
2) od 500 zł do 1.500 zł = 100 zł,
3) od 1.500 zł do 4.000 zł = 200 zł,
4) od 4.000 zł do 7.500 zł = 400 zł,
5) od 7.500 zł do 10.000 zł = 500 zł,
6) od 10.000 zł do 15.000 zł = 750 zł,
7) od 15.000 zł do 20.000 zł = 1000 zł.

Nakaz zapłaty 2x droższy

Opłata od pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wzrasta z dotychczasowej kwoty 1/4 do 1/2 liczonej od 5%.

Oznacza to, że zamiast dotychczasowej kwoty 1,25% zapłacimy 2,50%.

Opłata od sporządzenia uzasadnienia wyroku - 100 zł

Dotychczas uzasadnienie wyroku nie było obciążane płatnościami. Od dzisiaj opłata za wniosek o sporządzenie wyroku wynosić będzie 100 zł.

Droższe zawezwanie do próby ugodowej

Największy skok opłat odczujemy w sprawach o zawezwanie do próby ugodowej.

Dotychczas wynosiła ona odpowiednio:
- 40 zł dla spraw o wartości do 10.000 zł lub
- 300 zł dla spraw o wartości powyżej 10.000 zł.

Od teraz opłata wynosić będzie 1/4 kwoty, jaką zapłacilibyśmy kierując pozew a sposób jej naliczenia obowiązywał będzie bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Najczęściej opłata wynosić będzie zatem 1,25% wartości przedmiotu sporu (1/4 z 5%).

W ustawie pojawiły się także inne zmiany, których wyliczenie byłoby trudne w tym artykule dlatego przed uiszczeniem opłaty każdorazowo najlepiej jest sprawdzić nową treść ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

_ _

Podstawa prawna:
Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Poznaj
nasze usługi 

Oferta