Kategorie

Szukaj

Startuje prawo do błędu dla małych przedsiębiorców

Z nowym rokiem wchodzi duża część przepisów z ustawy ułatwiającej prowadzenie biznesu* która dla małych przedsiębiorców wprowadza m.in. "prawo do błędu".

Kogo dotyczy?

Prawo do błędu zawarto w ustawie Prawo przedsiębiorców (art. 21a) i dotyczy przedsiębiorców wpisanych do CEIDG czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Chodzi zatem o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub działających w formie spółki cywilnej.

Reguła dotyczy głównie nowych przedsiębiorców gdyż obowiązuje przez okres pierwszych 12 miesięcy od chwili rozpoczęcia prowadzenia firmy. Ma też jednak zastosowanie do tych przedsiębiorców, u których zakończono lub zawieszono działalność co najmniej 3 lata wcześniej.

Sposób działania

Gdy organ administracyjny lub podatkowy (np. prezydent miasta, urząd skarbowy, starosta) stwierdzi naruszenie przepisów ma najpierw obowiązek powiadomić przedsiębiorcę o tym fakcie i dać mu możliwość sprostowania zauważonego błędu.

Jeśli przedsiębiorca nie zastosuje się do zaleceń, organ będzie miał prawo nałożyć np. karę grzywny lub karę finansową zgodnie z przepisami.

Prawo do błędu dotyczy wyłącznie spraw mandatowych albo tych, gdzie nakładana jest administracyjna kara pieniężna. Oznacza to, że nie będzie dotyczyć cięższych przewinień, czyli takich w których np. Kodeks karny skarbowy przewiduje karę ograniczenia lub karę pozbawienia wolności.

„Amnestia” nie będzie także dotyczyć przedsiębiorcy, który łamał wcześniej przepisy albo naruszenie miało rażący charakter bądź też usunięcie skutków tego naruszenia jest niemożliwe.

Ustawodawca tak uzasadnił treść ustawy „Instytucja ta opiera się na założeniu, że większość naruszeń, które popełniają początkujący polscy przedsiębiorcy, wynika nie z ich złej woli, lecz ma raczej charakter nieintencjonalnych omyłek”.

Wprowadzoną regulację należy oczywiście ocenić na plus. Niemniej jest ona tylko małym krokiem w dobrym kierunku. Sam ustawodawca w uzasadnieniu projektu dodaje także, że „często błędy i naruszenia przedsiębiorców są konsekwencją niejasnych przepisów”. Przyznaje więc, że łatwiej jest mu dorzucić możliwość wytłumaczenia się z niezrozumiałych zasad zamiast starać się zmienić same zasady.

Przepisy same w sobie powinny być proste. Niestety takie nie są przez co jest tutaj miejsce na jeszcze dużą dawkę wpisów.

_ _

Podstawa prawna:

*ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

art. 21a ustawy - Prawo przedsiębiorców

Poznaj
nasze usługi 

Oferta