Kategorie

Szukaj

Zamknięte przedszkole? Sprawdź jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Wraz z ogłoszeniem stanu epidemicznego pozamykano kina i teatry, ale też żłobki, przedszkola i szkoły. W tej sytuacji wielu rodziców zmuszonych jest do opieki nad swoimi dziećmi i rezygnacji z pracy.

Co w takiej sytuacji można zrobić? Na szczęście ostatnio uchwalona przez Sejm specustawę, która pozwala skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Czym jest zasiłek opiekuńczy?

To finansowe wsparcie wsparcie dla osób, które muszą sprawować opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku np. z nieoczekiwanym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje też np. z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny.

Temat zasiłku opiekuńczego jest dość szeroki i zasługuje na odrębny wpis ale na potrzeby tego artykułu taka definicja powinna wystarczyć.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje głównie rodzicowi podlegającemu obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu (np. pracownik) lub dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (np. przedsiębiorca, zleceniobiorca). 

Zasiłek przysługuje im wtedy, gdy nie mogą pracować, ponieważ muszą zajmować się dzieckiem w wieku do lat 8. 

Co należy zrobić, żeby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia.
Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenia to oświadczenie składamy płatnikowi składek (czyli pracodawcy albo zleceniodawcy). Jeżeli jednak sami opłacamy sobie składki, bo prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, to oświadczenie składamy prosto do ZUS.

Oświadczenie można pobrać bezpośrednio ze strony ZUS (adres www dostępny na końcu wpisu).
Przepisy specustawy nie wymagają tego dokładnie formularza ale z pewnością przyspieszy on wypłatę zasiłku.

Specustawa ani żaden inny przepis nie wymaga też złożenia formalnego wniosku Z-15A o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Ile będzie wynosić kwota zasiłku opiekuńczego?

Kwota zasiłku wynosi do 80% wynagrodzenia i wypłaca się ją za każdy dzień opieki.  

Jak długo można otrzymywać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres od 12 do 25 marca 2020 r., ponieważ jest to okres zamknięcia przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych.

Czy dodatkowy okres zasiłku wliczany jest do ogólnego limitu 60 dni? Wątpliwości prawne

Nie, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie jest wliczany do limitu 60 dni okresu pobierania zasiłku. Oznacza to, że jeżeli wcześniej pobieraliśmy świadczenia, to nie musimy się przejmować przekroczeniem dopuszczalnego limitu.

Potrzebujesz wsparcia w tym temacie? Napisz do nas.

_ _

Formularz ZUS do wypełnienia dostępny jest TUTAJ

_ _

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 32 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

- art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Poznaj
nasze usługi 

Oferta