Kategorie

Szukaj

Zasada "ZZW", czyli jak skarżyć rozstrzygnięcia?

Istnieją różne procedury dotyczące zaskarżania rozstrzygnięć i zależą głównie od dwóch czynników:

- z jaką dziedziną prawa mamy do czynienia np. postępowanie administracyjne, cywilne czy karne
- z jakim rodzajem rozstrzygnięcia musimy się zmierzyć (wyrok, decyzja, postanowienie, nakaz zapłaty, zarządzenie itd.)

Jak zatem prawidłowo zaskarżyć decyzję lub wyrok?

Moglibyśmy wdawać się w szczegółową analizę wszystkich przepisów, których jest tak wiele, że napisano już o tym niejedną książkę. Temat jest po prostu tak szeroki i skomplikowany, że nie da się go omówić w jednym artykule. Na szczęście udało nam się znaleźć sposób, który ułatwia przyswojenie sobie tej ogromnej ilości przepisów i można przedstawić go w kilku słowach.
A nawet w TRZECH LITERACH.

Te trzy litery to:
✅ ZZW ✅

Zasada ZZW jest oczywiście bardzo uproszczona ale jednocześnie na tyle uniwersalna, że może okazać się pomocna bez względu na to, czy:
- jesteście profesjonalnymi pełnomocnikami
- dopiero szlifujecie swoje umiejętności
- uczycie się do egzaminu
- a nawet, gdy na co dzień w ogóle nie macie do czynienia z prawem a jednak dostaliście rozstrzygnięcie, z którym się nie zgadzacie.

Zasada ZZW to skrót od trzech słów, które warto sobie przyswoić:
- Z jak "zaskarżam"
- Z jak "zarzucam"
- W jak "wnoszę"

A teraz czas, by omówić każde z nich.

ZASKARŻAM 

Odwołując się od jakiegoś rozstrzygnięcia należy wskazać, czy nie zgadzamy się z nim w całości czy też tylko w części.

Załóżmy, że otrzymaliśmy wyrok, który zawiera 4 punkty rozstrzygnięcia.
Jeden z tych punktów jest dla nas niekorzystny ale pozostałe trzy są dla nas pozytywne.
W takiej sytuacji nie możemy po prostu napisać, że nie zgadzamy się z wyrokiem. Musimy wskazać, że kwestionujemy ten wyrok tylko w części np. co do punktu drugiego. Wtedy sąd odwoławczy będzie rozpatrywał sprawę tylko i wyłącznie w zakresie tego drugiego punktu.

A co gdy wszystkie z punktów wyroku są dla nas niekorzystne?
Wtedy oczywiście zaskarżamy wyrok w całości.

ZARZUCAM 

Jeżeli mamy już za sobą wskazanie, że nie zgadzamy się z wyrokiem w całości (lub w części) to naszym zadaniem jest także wytłumaczenie, dlaczego z danym rozstrzygnięciem się nie zgadzamy.

To jest właśnie miejsce na zarzuty czyli na skondensowane określenie, co w naszej ocenie sąd lub inny organ zrobił nieprawidłowo.
Istnieją różne rodzaje zarzutów zależne od sprawy i charakteru postępowania (karne, cywilne, administracyjne).

Dwa podstawowe i najczęstsze używane to zarzuty, które pokazują, że w naszej ocenie sąd lub organ administracji:
- naruszył przepisy prawa materialnego (np. konkretny artykuł ustawy - prawo budowlane) albo/i
- naruszenia przepisów prawa procesowego (np. Kodeksu postępowania administracyjnego)

W prawie karnym możemy także zarzucać niewspółmierność zastosowanej kary czyli wtedy, gdy w naszej ocenie wymierzona kara jest zbyt surowa (np. jeżeli sąd mógł orzec karę w przedziale od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, zastosował karę 5 lat a przestępstwo było na tyle "delikatne" że sąd powinien orzec np. tylko 6 miesięcy).

Zarzuty oczywiście można łączyć, dlatego ważne jest dokładne przeanalizowanie sprawy i poszukanie wszystkich uchybień i niedociągnięć sądu albo organu.

Dodatkowo warto (a czasami trzeba) przedstawić także, jaki dokładnie przepis został naruszony np. art. 233 Kodeksu postępowania cywilnego dotyczący oceny zebranych dowodów.

WNOSZĘ

Gdy już wskażemy, że zaskarżamy dany wyrok w części a dodatkowo zarzucimy, że sąd naruszył konkretne przepisy, pora przejść do równie ważnego elementu czyli do przedstawienia wniosków.

Wnioski służą do tego by określić co dokładnie chcemy osiągnąć. Nie byłoby bowiem sensu skarżenia wyroku dla samego skarżenia. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do określonego skutku czyli np. zmianę wyroku albo jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania czy umorzenie postępowania. W zależności od sprawy możemy też wnioskować np. o przeprowadzenie dodatkowego dowodu, o zasądzenie zwrotu poniesionych kosztów itd.

Co istotne możemy przedstawiać wiele wniosków natomiast nie wszystkie z nich możemy łączyć (nie można na przykład jednocześnie żądać umorzenia postępowania a jednocześnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania bo byłoby to nielogiczne).

Na koniec krótka uwaga:
Pamiętajcie, że zasada ZZW jest tylko uproszczonym sposobem wytłumaczenia tego jak podejść do przygotowania np. apelacji i nigdy nie zastąpi ona konieczności dokładnej analizy sprawy czy obowiązujących przepisów. Z pewnością może natomiast okazać się niezłą wskazówką w trakcie przygotowywania pisma odwoławczego.

Poznaj
nasze usługi 

Oferta