Kategorie

Szukaj

Zastrzeganie numeru PESEL przed oszustami

Zastrzeżenie numeru PESEL niedługo będzie możliwe 🔒

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza kilka nowych rozwiązań ograniczających możliwość kradzieży tożsamości. Zmiany prawne mają na celu ochronę np. przed zaciąganiem kredytów czy zawieraniem umów przez oszustów podszywających się pod inną osobę. 🚫

Jednym z narzędzi będzie zastrzeganie numeru PESEL.

Nowy bezpłatny rejestr

Zastrzeganie PESELu bazuje na rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego ds. informatyzacji.

Rejestr będzie dostępny online. 💻

Dzięki rejestrowi będzie można bezpłatnie zastrzec PESEL, cofnąć zastrzeżenie oraz sprawdzić, czy PESEL jest zastrzeżony.

Jak zastrzec i cofnąć zastrzeżenie PESELu?

Wprowadzono kilka miejsc na zastrzeżenie PESELu:

🔸 na stronie gov.pl

🔸 aplikacja mObywatel

🔸urząd gminy

🔸 placówka Poczty Polskiej

🔸 w banku lub SKOKu

Kto będzie korzystał z rejestru?

Najważniejsze podmioty, które zobowiązane będą do korzystania z rejestru i sprawdzania czy dany numer PESEL jest zastrzeżony to notariusze, banki, SKOKi, instytucje pożyczkowe, czy dostawcy telekomunikacyjni.

Wymienione podmioty przed konkretną czynnością np. zawarciem umowy pożyczki, zakupem lub sprzedażą nieruchomości albo wydaniem karty SIM będą musiały sprawdzić, czy numer PESEL danej osoby został zastrzeżony. 🔎

Jakie skutki ma zastrzeżenie nr PESEL?

Jeżeli dany PESEL będzie wpisany do rejestru to wymienione instytucje powinny odmówić wykonania czynności.

Jeżeli mimo zastrzeżenia zostanie udzielona np. pożyczka to bank nie będzie mógł skutecznie dochodzić roszczeń od osoby, która zastrzegła swój PESEL.

Banki i SKOKi będą musiały także sprawdzić PESEL przed wypłatą gotówki o wartości wyższej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 3.600 złotych.

Weryfikacja zastrzeżenia

Każda osoba będzie miała możliwość wglądu do rejestru i sprawdzenia czy jej numer PESEL został zastrzeżony. W rejestrze będzie też informacja o dacie i godzinie zastrzeżenia oraz o tym kto dokonał zastrzeżenia. ✅

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Poznaj
nasze usługi 

Oferta