Kategorie

Szukaj

Zgłaszanie sprawozdań finansowych do RDF

Po ostatnim wpisie o sprawozdaniach finansowych czas na omówienie tego co należy z nim dalej zrobić. Samo sporządzenie sprawozdania to bowiem nie wszystko. Należy je także zgłosić.

Od 15 marca 2018 r. sprawozdania finansowe można składać już tylko elektronicznie. 📅

Jak złożyć sprawozdanie finansowe?

Można to zrobić poprzez:
🔸 zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) - bezpłatnie;
🔸 złożenie wniosku za pomocą systemu S24 - płatne (140 zł). 💸

Jak przygotować pliki?

🔸 sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w formacie XML (z czego się składa samo sprawozdanie finansowe informowaliśmy w poprzednim wpisie); 💾
🔸 sprawozdanie z działalności także w formacie XML (dotyczy np. spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych); 💾
🔸 opinie biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie powinno być przez niego zbadane) również w formacie XML (o tym więcej w poprzednim wpisie); 🧾
🔸 uchwałę bądź postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - tutaj wystarczy skan uchwały w formacie PDF; 📄
🔸 uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty - także wystarczy skan uchwały w formacie PDF. 📄

Tylko uchwała bądź postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego może być w formie skanu pliku w formie PDF. Wszystkie pozostałe dokumenty powinny być w formie elektronicznej, czyli w XML. 📄

Podpisywanie dokumentów

Należy pamiętać, że same dokumenty finansowe powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez księgowego i kierownika jednostki (np. członek zarządu). Jeśli członków zarządu jest więcej - wszyscy członkowie zarządu podpisują. ✏️

W jaki sposób dokonać zgłoszenia?

Po pierwsze należy zalogować się za pomocą systemu S24 do RDF. Można to zrobić za pomocą linku dostępnego w komentarzu. Jeśli nie mamy konta w S24, to musimy je założyć. Do rejestracji będziemy potrzebować podpisu kwalifikowanego lub ePUAP. Po zalogowaniu się sporządzamy zgłoszenie, podpisujemy je i wysyłamy do RDF.

Ważne, żeby zgłoszenie podpisała choć jedna osoba uprawniona do reprezentowania, której PESEL jest ujawniony w KRS. Może to też zrobić prokurent, syndyk lub likwidator. 🕵️‍♀️

Należy odznaczyć oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wygląda to podobnie jak akceptowanie regulaminu przy zakładaniu konta na jakimkolwiek portalu internetowym. ✅

Proces weryfikacji

Zgłoszenie jest automatycznie weryfikowane w systemie. Jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie, to sprawa jest już za nami. Gorzej jak coś się nie zgadza w plikach. Wtedy następuje negatywna weryfikacja i zgłoszenie trzeba sporządzić od nowa ⭕ ⛔

Co w przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia przez RDF?

W takim wypadku należy skorzystać z systemu S24. Elektronicznie składamy wniosek o wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego lub innych dokumentów. 📤

Taki wniosek podlega opłacie 140 zł (40 zł za wniosek o przyjęcie dokumentów i 100 zł za ogłoszenie w MSiG). 💸

Do kiedy trzeba złożyć sprawozdanie finansowe?

Do 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jeśli sprawozdanie finansowe nie było w ogóle zatwierdzone - składamy je w ciągu 15 dni od ostatniego dnia, w którym mogliśmy je zatwierdzić.

Przykładowo, jeżeli ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego upływa nam z końcem czerwca i nie daliśmy rady do tego czasu dopełnić formalności - składamy samo sprawozdanie finansowe do 15 lipca. Jak już wszystko zatwierdzimy - wrzucamy wszystkie dokumenty ponownie do RDF. 📅

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące omówionego tematu - piszcie śmiało.

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia w temacie zgłoszenia sprawozdania finansowego napisz do nas.

_ _

Podstawa prawna:
- art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- art. 45 ust. 1f, art. 49 ust. 7, art. 52 ust. 2, art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości;
- art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- art. 63 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
- § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Poznaj
nasze usługi 

Oferta