Kategorie

Szukaj

Zysk równy stracie. Co zrobić?

ZYSK/STRATA = 0,00 zł

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.

CO ZROBIĆ?

Powiedzmy, że masz zamrożoną spółkę, która czeka na lepszy moment. Oznacza to więc, że w poprzednim roku nie osiągnęła ani zysku ani nie poniosła straty. W twoim sprawozdaniu finansowym świeci się więc okrągłe ZERO polskich złotych czyli 0,00 zł (część "Rachunek Zysków i Strat" tj. (RZiS). Zawsze podejmowałeś roczne uchwały o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty więc w takiej sytuacji nie bardzo wiadomo, co należy zrobić.

Najlepsze rozwiązanie?

Podejmij uchwałę w której oświadczysz, że w związku z brakiem osiągnięcia przez spółkę zysku lub brakiem wystąpienia straty (wskazując, że wynik z RZiS wynosi 0,00 zł) nie ma możliwości podjęcia stosownej decyzji, w związku czym ODSTĄPIONO OD PODJĘCIA UCHWAŁY o przeznaczenia zysku lub pokryciu straty.

Z pozoru takie rozwiązanie wydaje się być bezsensowe ALE tylko z pozoru:

  • system S24 przyjmie taki dokument bo nie weryfikuje on treści załączanych plików;
  • jeżeli nie zostanie podjęta żadna uchwała, system S24 w trakcia zgłaszania rocznego sprawozdania finansowego wyświetli komunikat o błędzie informując, że brakuje uchwały o podziale zysku/pokryciu straty;
  • referendarz sądowy nie będzie miał podstawy wzywać do uzupełnienia wniosku poprzez przedłożenie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty;
  • w papierach pozostanie porządek i nikt - zarówno teraz jak i w przyszłości (np. nowy członek zarządu lub nowa księgowość) - nie pomyśli "Tu jest jakaś pomyłka.. Brakuje jednej uchwały".

W kancelarii Flow Law zajmujemy się kompleksową obsługą spółek. Masz pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do nas.

PS: Pamiętajcie, że sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) możecie składać już TYLKO elektronicznie. Wersja papierowa została wycofana.

Poznaj
nasze usługi 

Oferta